Administració de Comunitats
Des de fa 10 anys Millora Continua ha volgut oferir als seus clients, un servei de transparència impecable en els comptes de les comunitats.

 

És el principal dels nostres objectius. Els comptes clars i a disposició dels propietaris.

 

Creiem que es el puntal en el que s'ha de basar l'administració de les comunitats. Es per això que els clients poden treballar amb el seu compte propi.

 

L'altre dels puntals és la reducció de costos. Analitzarem els costos de la seva Comunitat i presentarem plans d'estalvi i millora dels serveis contractats.

 

Ens adaptem a les necessitats de la comunitat podent oferir, la realització de les reunions, en la mateixa comunitat o en la sala de reunions de les nostres oficines.


Serveis que oferim

 

SERVEIS DE SECRETARIA

 

- Redacció i enviament de les convocatòries de reunió, segons mandat de la junta.

- Redacció i enviament de les Actes de les juntes.

- Custòdia dels docuements de la Comunitat.

 

SERVEIS DE GESTIÓ

 

- Recerca de documentació (pressupostos i ofertes)

- Informació de la legislació vigent i normatives que afecten a les comunitats (Inspecció Tècnica de l'Edifici, Llei       Orgànica de Protecció de Dades, normativa sobre Baixa Tensió, Obligacions Tributàries)

- Gestions amb l'administració i altres organismes.

- Qualsevol actuació relacionada amb la gestió de la mateixa comunitat.

 

SERVEIS COMPTABLES

 

- Confecció del model SEPA, per a l'enviament dels rebuts al banc.

- Comptabilitat de la Comunitat.

- Confecció del pressupost anual i repartiment individual.

- Control dels cobraments i pagaments.

- Estat dels comptes a petició de la junta.